تبلیغات
وبلاگ رسمی روستای عبدالرحیم - معرفی روستای عبدالرحیم

معرفی روستای عبدالرحیم

واژه عبدالرحیم یك واژه برگرفته از زبان عربی است که  در زبان فارسی بنام بنده مهربان تلقی میشود متاسفانه وجه تسمیه ایی معتبر دال بر اساس نامگذاری این روستا بدین اسم  پیدانكردم گرچه در بسیاری از روستاها بیشتر بر اساس بنیانگذارن آن روستا  یا بر اساس مکان معروف در آن روستا و یا داشتن منابع طبیعی از جمله کوه ٰ چشمه و ... نامگذاری می شود لذا باتوجه به این كه مهمان نوازی اهالی روستا برساكنان منطقه پوشیده نیست ومردمان این روستا درمیان مردمان روستاهای دیگر به مردمی خونگرم ومهمان نواز معروف هستند ومردمانش نسل به نسل وارثان این خوی و خصلت نیک و پسندیده بوده اند شاید این امر  می توانسته خود دلیلی برای  نام گذاری این روستا به این اسم زیبا بوده باشد.
 


لطفا"جهت مشاهده موقعیت جغرافیایی روستا،جمعیت و سایر اطلاعات دموگرافی روستا به ادامه مطلب بروید

موقعیت جغرافیایی
روستای عبدالرحیم  درجنوب شرقی استان با فاصله 55كیلومتری ازمركزیت استان یعنی شهرهمدان  و بافاصله 33كیلومتری ازبخش قهاوند درقسمت جنوبی  این بخش واقع گردیده همچنین این روستا ازشمال به روستاهای كوزره وخماجین ازشمال شرق به روستاهای قشلاق علیا و سفلی ،دولت آباد و وركش ازسمت شرق به روستاهای آب انبار وراهجرد، ازسمت جنوب شرقی به روستای قاسم آباد(گی تپه) ازتوابع استان مركزی وازسمت جنوب به روستاهای احمدآباد واوچ تپه و اسلام آباد (کردخورد)، ازسمت جنوب غربی به روستاهای خردمند وموسی خان بلاغی ونهایتا ازسمت غرب به روستای مسلم آباد منتهی می شود آنچه كه ازبزرگان شنیده ایم این روستا ماقبل انقلاب اسلامی ازاراضی استان مركزی قلمدادمی شده كه یكی ازعوامل عمده و مهم درامر عقب افتادگی این روستااز نظر پیشرفت در عرصه های مختلف  نسبت به دیگر روستاهای بزرگ استان وكشور بااین منابع عظیم خدا دادی ونیروی جوان بالقوه داشتن فاصله زیادازمركزیت استان(شهر اراك)  می توانسته باشد و باتوجه به نبود امكانات در امر حمل ونقل اهالی مجبوربوده اند جهت انجام امور اداری خود مسیر بیش از120كیلومتری روستا به شهر اراك را حتی درطی چند روز با پای پیاده طی نمایند اما خوشبختانه پس ازپیروزی انقلاب شكوه مند اسلامی این  معضل باهمت اهالی ومسولین استان همدان حل شده واین روستا ازتوابع استان همدان به مركزیت شهر همدان شناخته شد گرچه با این وجود هنوز هم حق این روستا واهالیش با توجه به تلاش مسرانه مسئولین اسبق  روستااعم از شوراهاو دهیاران محترم  این روستا آنگونه که بایسته و شایسته و برازنده مردمان آن است محقق نگردیده است که امیداست مسئولین کنونی این روستا که از قشر جوان و متدین می باشد در احیای حقوق نادیده گرفته این روستا مسر بوده تا که حقی از نام پرآوازه این روستا ومردمان خداجویش تضیع نگردد. 

 

جمعیت روستا 
باتوجه به آخرین سرشماری صورت گرفته درسال 1393 تعدادخانوار روستا600 خانواروجمعیت كل این روستا چیزی بالغ بر2263نفربوده كه ازاین میزان جمعیت51 درصد مردان و49درصد مختص به جمعیت زنان بوده است اما آنچه که قابل ذکر است جمعیت این روستا جمعیتی جوان(بیش از50درصد) وپویاست كه جمعیت  جوان یك كشور ویا حتی یك روستا جزء ثروتهای آن منطقه به شمار میروند به شرطی كه این ثروت به نحوی شایسته به كار گرفته شده و توجه بیشتر وبهتری به این قشر چرخاننده چرخ اقتصاد امادرعین حال آسیب پذیر صورت پذیرد. جمعیت روستا به چند طایفه از قبیل ملامیرزایی،جامه بزرگی،مجیدی،میرزاعلی بابایی و مرادی تقسیم می شود. 
میزان جمعیت باسواد این روستا نزدیك به رقم 68درصدی بوده كه سهم بیشتری مربوط به جمعیت مردان است واین درصد بامیانگین كشوری(86درصد) متاسفانه اختلاف 18درصدی را نشان میدهد.گویش وزبان محلی مردم این روستازبان شیرین ترکی است .آنچه بیش از هر چیزی حائز اهمیت بوده كوچ روز افزون اهالی این روستا درطی سال های اخیر می باشد كه باتوجه به خدمات عمرانی وآبادانی كه جهت رفاه حال اهالی روستا ازسوی دولت نهم ودهم صورت گرفت شاهد كاهش چشم گیراین معضل بودیم اما ناگفته نماند كه موضوع كوچ اهالی روستا جای بحث فراوانی دارد كه سعی میشود در مطالب آتی به آن پرداخته شود

جدول جمعیتی روستا در طی سال های اخیر

سال

1345

1355

1365

1375

1385

1390

1393

جمعیت(نفر)

1368

1641

1814

1970

2112

2241

2263

خانوار

392

435

530

546

566

593

600


اشتغال اهالی روستا
نزدیك به بیش از90درصد اهالی این روستا به شغل پرمشقت كشاورزی ودامپروری مشغول هستدوبه حتم وبدون اغراق میتوان گفت این روستا یكی ازقطب های مهم كشاورزی استان درعرصه تولید علوفه وگندم به شمار میرود بطوری كه علاوه برتامین نیاز خود استان سالانه هزران تن علوفه جهت گاوداری های  استان های دیگر كشور نظیر تهران ،مشهد، اصفهان ودیگر استانها صادر میگردد وبحمدا..این امر نه تنها عاملی جهت كسب درامد كامیون داران خود روستا بلكه دیگر روستاهای همجوارنیز گردیده است  ونزدیك به چند صد تن گندم به سیلوهای خود استان صادرمیشودطبق آخرین برآورد اراضی كشاورزی  این روستا نزدیك به 4200هكتار می باشد اما متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی شاهد كاهش روزافزون سفره های آب زیرزمینی هستیم به طوری كه اراضی  قسمتهای شمالی روستا كه درنزدیكی روستای كوزره واقع گردیده و درروزگاری جزءبهترین وحاصلخیزترین اراضی جهت كاشت محصول به شمارمیرفت امروزه شدیدا  با مشكل كم آبی مواجه گشته و اراضی كه روزی سرسبزترین مناطق كشاورزی روستا بوده به بیابانی كه بی شباهت به صحرای آفریقا نیست مبدل شده  بطوری كه مالكین این اراضی به اجبار اراضی خود راكه روزی منبع رزق وروزی خانوادها یشان بوده رها نموده اند وبه ناچار به شغل های كاذب روی آورده اند متاسفانه صاحبان كورهای آجر پزی نیزاقدام به خرید این اراضی پراستعداد بامبلغ اندك وناچیز نموده اند كه این صنعت به جز آلودگی منطقه ونابودی اراضی ومراتع  هیچ نفعی به حال مالكین اراضی وساكنین روستا ندارد ونخواهد داشت .اما آنچه بیش ازپیش نیازبه تامل وتفكر دارداین است كه این مشكل مساعدت مسولین و توجه بیشترایشان به قطب مهم كشاورزی استان درامرتولیدعلوفه رامی طلبد بصورتی كه با واگذاری وامهای با بهره كمتر وترویج كشاورزی مكانیزه وبرگزاری کلاسهای آموزشی درامر کشاورزی نوین ایشان را درجهت صنعتی شدن وخروج ازكشاورزی سنتی  ترغیب نمایند خوشبختانه امروزه  استقبال اهالی ازطرح آبیاری یارانی سرعت بیشتری به خود گرفته و روزانه درحال افزایش است واینجا جا دارد كه ذكر نمایم یكی ازعوامل دخیل وموثر دربحث كوچ اهالی موضوع خشكسالی است.
یكی دیگرازمعضلات ومشكلات مهم كشاورزان محترم روستا نبود بازاری مطمئن جهت فروش محصول علوفه خودو قیمت مناسب  محصول است به صورتی كه میزان هزینه درطی مراحل كاشت وبرداشت با قیمت نهایی محصول همخوانی ندارد وسود حاصله نصیب بنگاه های واسطه دردیگر استانها نظیر تهران میشود وآنچه برای كشاورز باقی میماند عرق پیشانی ،رنج ومبلغی بدهی است كه به ارگانها یی نظیر مراكز توزیع وفروش كود وسموم به جامی ماند.وتوجه مسئولین به این امرهمانند محصول گندم راهگشای این مشكل كهنه است. 

تقسیمات جغرافیایی روستا
این روستا باتوجه به وسعت وجمعیتی كه حتی بیشتر ازخود بخش (قهاوند)وبیشترین جمعیت دربین روستاهای بخش را داراست به طبع دارای تقسیمات محله ایی است دریك دیدكلی جاده ای عبوری ازوسط روستا كه به استانهای قم ومركزی منتهی می شود این روستا رابه دوقسمت جنوبی كه دارای بافت قدیمی است و اكثریت جمعیت روستا(نزدیك به 80درصد) دراین قسمت متمركزبوده وقسمت شمالی كه درسال های اخیر شاهد ساخت بناهایی با بافت جدید بوده ایم تقسیم كرده است اماباتوجه به تقسیماتی كه درسال های  قدیم صورت گرفته این روستا از4 محله اصلی تشكیل شده است

 


١)محله بالا
این محله درقسمت غرب وشمال غرب روستا واقع گردیده وقسمت ورودی ازسمت همدان به روستا به شمارمی رود مسجد امام حسین (ع)نیز دراین محله واقع گردیده 

 

2)قسمت میانی روستا 
این بخش ازقدیم الایام به این نام شناخته شده وهنوز هم آثاری از بناهای قدیمی دراین محله به چشم میخورد سالها پیش منبع تغذیه آب زیرزمینی جهت مصارف روستا دراین محله واقع بود اما باتوجه به عدم همخوانی بامعیارها واستانداردهای تعیین شده وعمربالای شبكه آبرسانی  وازبین رفتن این تاسیسات چاه تامین آب شرب دربیرون ازروستا واقع گردیدناگفته نماند از قدیم الایام این محله مکانی برای اجرای تعزیه ،نمایش های پهلوانی و...بوده است.

 

 

3)محله شیخ علی 
این منطقه ازروستا درقسمت جنوبی روستاست كه به گلزار شهدا منتهی میگردد ومسجد جامع روستا نیز درقسمت ابتدای ورودی به این محله بنا گردیده است.

٤)محله قلعه
باتوجه به قلعه هایی كه ازدیرباز دراین منطقه وجود داشت ومتاسفانه باسهل انگاری  وبی توجهی ساکنین این محله به این میراث تاریخی  به دلیل ساخت وساز منازل این قلعه ها تخریب گردید لذا نام این محله میتواندبرگرفته شده  ازاین قلعه ها بوده باشد مسجد امام زمان (عج) نیز دراین محله واقع گردیده است.

مراكز بهداشتی درمانی روستا علی  ابن موسی الرضا(ع)
ساختمان مركزبهداشتی درمانی روستا درسال1369با مساعدت مالی  بی شائبه وبشر دوستانه بانوی گرامی خانم ك-قره گوزلو كه سال هاست دعای خیر اهالی روستا ومنطقه توشه آخرت این بانوی گرامی است درقسمت شرقی روستا وجنب مجتمع آموزشی تاسیس گردید وجمعیت نزدیك به ده روستا زیر نظر پزشك وپرسنل بهداشتی این مرکزخدمات درمانی  دریافت می نمایند گردند اما باتوجه به گذشت نزدیك 21سال ازتاسیس این مركز هنوز هم كمبودهایی دراین مركز مشاهده میشود كه بااستانداردهای جهانی سازمان بهداشت جهانی(WHO) و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی هم خوانی ندارد واین توجه مسولین مرتبط با امر سلامت را بیش ازپیش می طلبد و اماساختمان خانه بهداشت این روستا  نیز دردهه 70بنا گردیدكه مسولیت سلامت اهالی خود روستارا دارد وکارکنان این خانه بهداشت من جمله آقای علی مجیدی از اهالی خود این روستا هستند.

 
سابقه فعالیت شورای اسلامی روستا

شورای اسلامی روستا از سال  76فعالیت خود را اغاز کرده وتاکنون نیز مشغول فعالیت میباشد


 
دوراول                     


 صحبت ا.. چهارده چلیکی

 محمد جامه بزرگی رجب میرزایی علیرضا فرشیدیعبدا... مجیدی 
 
دور دوم

 
صحبت ا.. چهارده چلیکی

 جمشید چهارده چلیکی محمد جامه بزرگی امیر میرزاعلی بابایی عبدا... مجیدی

 دور سوم


 صحبت ا.. چهارده چلیکی

 سیف ا... چهارده چلیکی جمشید چهارده چلیکی احمد حاج میرزا محمدی اصغر میرزاعلی بابایی

 دور سوم


 
مرحوم علیرضا میرزایی

 محرم میرزایی پرویز جامه بزرگی حجت فراهانی  مجتبی میرزاعلی بابایی

 

[ شنبه 13 اردیبهشت 1393 ] [ 07:21 بعد از ظهر ] [ اسماعیل میرزایی ]